majorann: (рейстлин)
[personal profile] majorann


Гм... Шось зуби почала вискакувати як гриби після радіоактивного ливню...